Bài đăng

Hình ảnh
Bước đột phá về lý luận và phương pháp nghiên cứu KHXH&NV

Authors: Ngũ Hiệp
Bảo Chi

Khoa học xã hội và nhân văn bao gồm các ngành như Khảo cổ học, Nhân học/Dân tộc học, Sử học, Văn học, Ngôn ngữ học, Kinh tế học, Chính trị học, Văn hóa học, Xã hội học, Luật học, Triết học, Tôn giáo học, Tâm lý học, Công tác xã hội, Đô thị học, Du lịch học, Giáo dục học, Hành chính học… Mỗi ngành khoa học đều có những phương pháp nghiên cứu đặc thù, rất khó để nhận thức đầy đủ. Do vậy, sẽ không có một khung phương pháp chung có hiệu quả cao cho việc nghiên cứu của tất cả các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

         Tuy nhiên, trong chừng mực nhất định, chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung về phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn, mà tuyệt đại đa số các ngành khoa học trong lĩnh vực này đều có thể căn cứ vào đó để vận dụng...
Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24811

Hình ảnh
Mining normalized weighted frequent sequential patterns with Time intervals algorithm

Authors: Trần Huy Dương, Vũ Đức Thi

In this paper, we propose a method for mining normalized weighted frequent sequential patterns with time intervals, we are not only interested in the number of occurrences of the sequence (the support), but also concerned about their level of different importance (weighted). We use the binding between the support and weight of the set range to candidates in mining normalized weighted frequent sequential patterns with time intervals while maintaining the downward closure property nature which allows a balance between support and the weight of a sequence...

Keywords: Data mining, frequent sequential patterns, time intervals, weighted, sequential patterns.Issue Date: 2015-09-30Publisher: ĐHQGHNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10834ISSN: 191-527-1-RVAppears in Collections:ITI - Papers
Hình ảnh
Bản thể luận của Augustino

Authors: Lê, Tuấn Dũng

Sau một thời gian dài tinh thần bị lạc lối trong đêm tối vô tri lầm lẫn và phải tự lần mò tìm ra lối thoát tiến về ánh sáng chân lý, vào năm 386 triết và thần học gia thời danh Augustinô – sinh năm 354 tại Bắc Phi Châu – đã trở lại Kitô giáo. Từ một môi trường sống bình dị ở tỉnh lẻ Hippo, giáo sư khoa tu từ học – cũng được gọi là khoa hùng biện - Augustinô đã trở thành một ngôi sao trí thức sáng chói tại kinh thành hoa lệ Milanô thuộc miền Bắc Ý, mà từ lâu đã được coi như thủ đô mới của Đế quốc Roma...


Title: Bản thể luận của AugustinoAuthors: Lê, Tuấn DũngKeywords: Tôn giáo;Triết họcIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 116 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33598Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Hình ảnh
Xác lập cơ sở khoa học địa lý cho việc xây dựng mô hình hệ sinh thái hộ gia đình phục vụ phát triển bền vững ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình : Đề tài NCKH. QT.09.43

Xây dựng các căn cứ khoa học trên cơ sở phân tích và đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông, lâm nghiệp và xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững khu vực ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Khảo sát, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc điểm phân hóa cảnh quan khu vực nghiên cứu. Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững. Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường Xác lập các mô hình kinh tế sinh thái phù hợp với tiềm năng của khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình hệ kinh tế sinh thái tại khu vực nghiên cứu...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23549

Hình ảnh
Nghiên cứu biến động cảnh quan và đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy, hải sản vùng cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng : Đề tài NCKH. QG.07.13

Điều tra hiện trạng kinh tế - xã hội, thể chế, chính sách có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vùng cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đặc biệt là các chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, quá trình công nghiệp hóa và trình độ khai thác các dạng tài nguyên cửa sông ven biển để phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và con người đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái thuộc khu vực nghiên cứu nhằm phát hiện những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây tổn thất đa dạng sinh học và suy giảm tài nguyên, chất lượng môi trường trong vùng nghiên cứu. Dự báo xu thế phát triển kinh tế ngắn hạn và dài hạn của địa phương và chiều hướng diễn thể của các hệ sinh thái dưới những tác…
Hình ảnh
Study the corrosion inhibition of mix of caffeine and iodua for CT3 steel in 1M HCl solution by electrochemical methods

Corrosion inhibition of mild carbon steel, CT3, in 1.0 M HCl solution by iodide (with different concentrations, from 0.1g/l to 5.0g/l), mix of caffeine and iodide was investigated by electrochemical methods and micro surface observations (SEM). Experiment result showed that: (1) as the concentration of iodide increases, the inhibition efficiency increases; Iodide acts as a mix – type inhibitor but inhibits anodic reaction is predominant. (2) Mix of 1.0 g/l iodide ang caffeine acts as a typical mix – type inhibitor. the current densities of both of anodic and cathode are decline when concentration of caffeine is 1.0 g/l or more. Inhibition efficiency max is approximately 96% at concentration of 5.0 g/l caffeine, the inhibition efficiency maintained relatively stable within 5 days....

Title: Study the corrosion inhibition of mix of caffeine and iodua for …
Hình ảnh
Bổ sung loài Gừng lá sáng bóng (Zingiber nitens M. F. Newman) (Zingiberaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

Trong quá trình nghiên cứu họ Gừng (Zingiberaceae) ở Bắc Trung Bộ, chúng tôi đã phát hiện và bổ sung loài Zingiber nitens M.F. Mewman cho hệ thực vật Việt Nam, nâng tổng số loài của chi Gừng (Zingiber) lên 35 loài...

Title: Bổ sung loài Gừng lá sáng bóng (Zingiber nitens M. F. Newman) (Zingiberaceae) cho hệ thực vật Việt NamAuthors: Nguyễn, Viết Hùng
Lê, Thị Hương
Đỗ, Ngọc Đài
Lý, Ngọc Sâm
Nguyễn, Trung ThànhKeywords: Zingiber nitens;chi Gừng;họ Gừng;Nghệ An;Hà TĩnhIssue Date: 2017Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 2Description: tr. 46-50URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60795ISSN: 2588-1140.Appears in Collections:Natural Sciences and Technology